VMU Schedule Fall 2014

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Faculty of Humanities

SOCIOLINGVISTIKOS IR DAUGIAKALBYSTĖS STUDIJŲ PROGRAMA

Sociolinguistics and Multilingualism Study Programme

 

I kursas

1. BRS6010 MAŽUMOS IR PILIETINĖ VISUOMENĖ BALTIJOS REGIONE (anglų kalba)

Minorities and Civil Society in the Baltic Region

6 kreditai

G. Janauskas, L. Venclauskas,

T. Blaszczak

P

S

I

I

16:15-17:45

18:00-18:45

609 Donelaičio 52

609 Donelaičio 52

 

 

 

 

 

 

2. SID5001 DAUGIAKALBYSTĖ EUROPOJE (anglų kalba)

Multilingualism in Europe

6 kreditai

I. Dabašinskienė

P

S

II

II

11:00-12:30

12:45-13:30

211 Donelaičio 52

211 Donelaičio 52

 

3. SID5002 KOKYBINIAI IR KIEKYBINIAI SOCIOLINGVISTIKOS

TYRIMŲ METODAI (anglų kalba)

Quantitative and Qualitative Research Methods in Sociolinguistics

6 kreditai

J. Ruzaitė, V. Bijeikienė

P

S

V

V

11:00-12:30

12:45-13:30

211 Donelaičio 52

211 Donelaičio 52

         

 

Pasirinkti 1 iš 2:

4. SID5003 AKADEMINIS RAŠYMAS ANGLŲ KALBA (anglų kalba) English Academic Writing

6 kreditai

A. Raškauskienė, I. Ragaišienė

P

S

III

III

16:15-17:45

18:00-18:45

613 Donelaičio 52

613 Donelaičio 52

         

 

4. AKV6009 TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA (anglų kalba)

Cross-Cultural Communication

6 kreditai

A. Raškauskienė, I. Ragaišienė

S

P

III

IV

15:15-16:00

16:15-18:00

613 Donelaičio 52

613 Donelaičio 52

         

 

Pasirinkti 1 iš 2:

5. LIETUVIŲ KALBA UŽSIENIEČIAMS: PRADEDANČIŲJŲ LYGIS arba PAŽENGUSIŲJŲ LYGIS

Lithuanian Language Course: Beginners Level or Intermediate Level

6 kreditai

 

5. BALTIJOS REGIONO UŽSIENIO KALBA (latvių, estų, švedų, suomių, norvegų ir kt.)

Language Course in a Nordic or Baltic Language (Latvian, Estonian, Swedish, Finnish, Norwegian and etc.)

6 kreditai